Kehitämme kiinteistöalan menestystä

Kiinko harjoittaa ja tukee monin tavoin kiinteistö- ja rakennusalan kehittämistä.
Kiinkon kehitystoiminta on käytännönläheistä ja tähtää aina tulosten
hyödynnettävyyteen työpaikoilla. Lisäksi Kiinteistöalan Koulutussäätiö rahoittaa
alan tutkimusta sekä myöntää stipendejä, apurahoja ja määrärahoja.

Kiinkon kehittämistoiminta jakautuu viiteen osa-alueeseen:

  1. Kansainväliset kehityshankkeet
  2. Koulutuksen laadunkehittämishankkeet
  3. Työelämäyhteistyön kehittämishankkeet  ja ammattitutkimukset
  4. Tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittaminen ja tukeminen
  5. Stipendit ja tutkimusmäärärahat kiinteistöalan opiskelijoille ja tutkijoille

Kehittämistoiminnan tavoitteita ovat mm:

• Uusien toimialan yrityksiä hyödyttävien palvelujen luominen
• Uuden tiedon kerääminen toimialan kehittämisen pohjaksi (ei kuitenkaan tieteellinen tutkimus)
• Yhteisön ammatillisen osaamisen kohottaminen
• Yhteisön aseman ja statuksen vahvistaminen kiinteistö- ja rakentamisalalla
• Oppilaitosverkoston luominen ja vahvistaminen
• Kansainvälisen kehityksen ja toiminnan seuraaminen sekä kansainvälisten suhteiden luominen
• Uusien toimintamallien arvioiminen ja käyttöönotto
• Uusien koulutusohjelmien suunnittelu
 

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä alan yritysten, oppilaitosten, järjestöjen ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kehitystoimintamme on käytännönläheistä ja tähtää aina tulosten hyödynnettävyyteen työpaikoilla.

Lisätietoja kehittämistoiminnan palveluista:

kehityspäällikkö Virpi Slotte
puh. 0400 641 007, virpi.slotte@kiinko.fi

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy | Työelämäpalvelut | Malmin asematie 6, 00700 HELSINKI | p. 09 3509 290 | Yhteystiedot »

KIINKON TYÖELÄMÄPALVELUT - 35 vuotta kiinteistöalan kehittäjänä!

Sivun alkuun | Rekisteriseloste »